Διευκρινίσεις για τη μείωση των εγγυημένων τιμών ενέργειας που παράγεται από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μετά από παρέμβαση του ΣτΠ

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Διευκρινίσεις για τη μείωση των εγγυημένων τιμών ενέργειας που παράγεται από Φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σε συνέχεια παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη.

Περιγραφή

Επενδυτής Φ/Β σταθμού επί κτιρίου, διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη για την ένταξή του στο νέο δυσμενέστερο καθεστώς τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας από Φ/Β σταθμούς, που θεσπίστηκε με πρόσφατη Απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Ο Συνήγορος διερεύνησε την πρόθεση του Υπουργείου να εξαιρέσει από το νέο καθεστώς τους επενδυτές, των οποίων η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατά το χρόνο έκδοσης της  επίμαχης Υπουργικής Απόφασης. Το ΥΠΕΚΑ διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να εισηγηθεί τροποποιητικές ρυθμίσεις για εξαίρεση επενδύσεων από το νέο καθεστώς τιμολόγησης, παρέχοντας, ωστόσο, διαφωτιστική ενημέρωση ως προς τους λόγους που οδήγησαν στην λήψη της εν λόγω απόφασης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή