Διαμεσολάβηση του Συνήγορου του Πολίτη για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Διαμεσολάβηση του Συνήγορου του Πολίτη για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Περιγραφή

Μετά την έκδοση του νόμου 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Συνήγορος του Πολίτη τοποθετείται με έγγραφό του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ ως προς τα ζητήματα που σχετίζονται, κυρίως, με τους υφιστάμενους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητα της εκ των υστέρων περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομιμοποίησής τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή