Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Καρδίτσας

Πόρισμα: Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Καρδίτσας

Περιγραφή

Πολίτης αμφισβήτησε τη νομιμότητα απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης ΧΥΤΑ από τη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες για τη χορήγησή της διαδικαστικές φάσεις της κατάρτισης περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η διαμεσολάβηση του ΣτΠ διαπίστωσε διαδικαστικές παρατυπίες στην χορήγηση της προέγκρισης χωροθέτησης και αφετέρου η Ν.Α. Καρδίτσας ήδη δρομολόγησε τις νόμιμες διαδικασίες για την κατάρτιση νέου περιφερειακού σχεδιασμού για το Νομό Καρδίτσας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή