Εξαιρετικά σημαντική μείωση οφειλής από την ΕΥΔΑΠ λόγω αφανούς διαρροής

Εξαιρετικά σημαντική μείωση οφειλής από την ΕΥΔΑΠ λόγω αφανούς διαρροής

Περιγραφή

Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο, ζητώντας περαιτέρω μείωση της οφειλής, αρχικού ύψους 2.395€, λόγω εσωτερικής αφανούς διαρροής. Πριν από την υποβολή της αναφοράς, η ΕΥΔΑΠ είχε ήδη προβεί στην αναμόρφωση της οφειλής στο ποσό των 895,34€, το οποίο, όμως, η πολίτης αδυνατούσε να αποπληρώσει, λόγω δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών (ασθένεια, χαμηλή σύνταξη, άνεργο τέκνο). Ύστερα από την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Επιτροπή Αναβάθμισης Παρεχόμενων Υπηρεσιών και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΕΥΔΑΠ εξέτασε το θέμα ως «ειδική περίπτωση» και προέβη σε ριζική αναμόρφωση της οφειλής στο ποσό των 246,23€, το οποίο και η πολίτης ρύθμισε σε 12 δόσεις.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή