Απαλλαγή από καταλογισμό προσαύξησης σε λογαριασμό ύδρευσης

Απαλλαγή από καταλογισμό προσαύξησης για εκπρόθεσμη πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης

Περιγραφή

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στην Αρχή για τον καταλογισμό εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ προσαύξησης 213,95 ευρώ, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής του. Η οφειλή αφορούσε παροχή σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν κατοικείτο. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η επιβάρυνση του καταναλωτή με το ποσό αυτό, τη στιγμή που αναγνωρίζεται η έλλειψη υπαιτιότητάς του, αντιβαίνει στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Κατόπιν αυτών, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη διαγραφή του επίμαχου ποσού.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή