Αδειοδότηση και παρακολούθηση εγκαταστάσεων και έργων ΑΠΕ εντός περιοχών NATURA 2000 και εθνικών πάρκων

Αιολικό πάρκο εντός δάσους στους δήμους Ζάρακα και Νιάτων Λακωνίας

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε δύο αναφορές, σχετικά με αποφάσεις και πράξεις των αρμοδίων δασικών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών που αφορούν την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «Κατάρτια – Τούρλες» στο νότιο Πάρνωνα, μέσα σε δημόσιο δάσος (κατά ένα μεγάλο μέρος) σε «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» (Ζ.Ε.Π.) εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Ζάρακα και Νιάτων Λακωνίας. Πρόκειται για επεμβάσεις εντός περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο NATURA 2000, με την ονομασία «Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και περιοχή Μονεμβασίας» & «Όρη Ανατολικής Λακωνίας». Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε, βάσει της ειδικής νομολογίας του ΣτΕ, την υποχρέωση της πολιτείας να εντάσσει τη χωροθέτηση και αδειοδότηση των έργων δημιουργίας τους σε ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και να μεριμνά παράλληλα για την ελάχιστη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου. Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι εγκρίθηκε η δημιουργία ενός εκτεταμένου δασικού οδικού δικτύου εντός πυκνού δάσους, ενώ η ειδική χωροταξική μελέτη για τον νομό της Λακωνίας, είχε απορρίψει τη δημιουργία «αιολικών πάρκων» στην κρίσιμη περιοχή και γενικότερα εντός δασών. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη αναδεικνύει στο πόρισμά του τις εκπεφρασμένες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ιδίως των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών για τις κρίσιμες επεμβάσεις στο δασικό οικοσύστημα (αν και ορισμένες γνωμοδότησαν εντέλει θετικά, υπό προϋποθέσεις, ωστόσο), ενώ ευθέως αντίθετες στα έργα είναι η Ν.Α. Λακωνίας, αλλά και οι τοπικοί δήμοι. Η αδειοδότηση των έργων οδοποιίας προωθήθηκε ενώ εκκρεμεί στο ΣτΕ η εκδίκαση αίτησης ακυρώσεως κατά της αρχικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η διοίκηση επικαλέστηκε, την ανάγκη ασφάλειας δικαίου και την τροποποίηση ορισμένων περιβαλλοντικών όρων που αφορούν το δασικό οδικό δίκτυο, ώστε να αμβλυνθεί η επέμβαση στο δάσος. Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι ορθά η αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ είχε ήδη από το 2003 προτείνει την εκπόνηση της ορνιθολογικής μελέτης, ώστε να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της πολιτείας από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA 2000. Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι απαιτείται, ενόψει του εύρους της επέμβασης και των σχετικών προτάσεων των δασικών υπηρεσιών, η επανεξέταση της περίπτωσης από τη Διοίκηση μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Α.Π.Ε. και, σε κάθε περίπτωση, η σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής και δασοτεχνικής μελέτης να γίνει προτού υπάρξουν περαιτέρω επεμβάσεις στην κρίσιμη περιοχή.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή