Επιστροφή μέρους ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών κατ’ εφαρμογή της με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/18 Υπουργικής Απόφασης

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Επιστροφή μέρους ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών κατ’ εφαρμογή της με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/18 Υπουργικής Απόφασης

Περιγραφή

Απόφαση επιστροφής μέρους ειδικού προστίμου ύψους 5.383,98 ευρώ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή