Διαδικασία περί αυθαιρέτων κατασκευών/κατεδαφίσεις

Όλα | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2008 | 2001 | 2000

2001

  • 26/10/2001 - Πόρισμα
    - Έκδοση οικοδομικών αδειών στη ζώνη παραλίας στις Σπαρτιές Κεφαλονιάς
    Δόμηση σε καθορισθείσα ζώνη παραλίας, στην οποία ενώ είχε κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, το Πολεοδομικό Γραφείο Κεφαλονιάς εξέδωσε οικοδομικές άδειες και αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα πολίτη περί αναστολής οικοδομικών εργασιών, θεωρώντας τις εν λόγω άδειες σύννομες.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή