Προαιρετική ασφάλιση

Όλα | 2019 | 2016 | 2015 | 2011

2019

2016

  • 19/10/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Καθυστέρηση έγκρισης προαιρετικής ασφάλισης οδήγησε στην απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω θανάτου
    Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προς το ΕΤΕΑ ΤΕΑΥΕΚ, το οποίο απέρριψε αίτημα προαιρετικής ασφάλισης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου. Με δεδομένο ότι ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του ήταν απόλυτα υγιής, αλλά η παραπομπή του στην Υγειονομική Επιτροπή καθυστέρησε επί δύο και πλέον έτη, με αποτέλεσμα την απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω θανάτου του, το Ταμείο κλήθηκε να επανεξετάσει την υπόθεση υπό το πρίσμα του ότι η ύπαρξη της προϋπόθεσης της υγείας του αιτούντος προαιρετική ασφάλιση οφείλεται να εξετάζεται κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος.

2015

  • 04/03/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Υπαγωγή μακροχρόνια άνεργης στην προαιρετική ασφάλιση, μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ
    Μακροχρόνια άνεργη ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να γίνει δεκτή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η ένστασή της και να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, με καταβολή των εισφορών της από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε δεκτή την ένσταση της ασφαλισμένης και της αναγνώρισε το δικαίωμα να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης.

2011

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή