Υπαγωγή μακροχρόνια άνεργης στην προαιρετική ασφάλιση, μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

Υπαγωγή μακροχρόνια άνεργης στην προαιρετική ασφάλιση, μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Περιγραφή

Μακροχρόνια άνεργη ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να γίνει δεκτή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η ένστασή της και να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, με καταβολή των εισφορών της από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ.
Παρόλο που η πολίτης πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέρριψε το αίτημά της, επικαλούμενο ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Μετά τις επισημάνσεις και την παρέμβαση της Αρχής, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε δεκτή την ένσταση της ασφαλισμένης και της αναγνώρισε το δικαίωμα να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή