Πεδία παρέμβασης

 Στον Συνήγορο του Πολίτη μπορούν να προσφύγουν πολίτες – Έλληνες, αλλοδαποί, ομογενείς, επαναπατρισθέντες, μετανάστες –, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν απευθύνονται σε δημόσιες υπηρεσίες που εντάσσονται στο θεματικό πλαίσιο του κύκλου Κοινωνικής Προστασίας. Ειδικότερα, η ελεγκτική και διαμεσολαβητική δραστηριότητά του επικεντρώνεται στην προστασία των δικαιωμάτων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), οι σωματικά και ψυχικά ασθενείς καθώς και οι αλλοδαποί.

Ενδεικτικά, το πεδίο παρέμβασης δύναται να οριοθετηθεί από το αντικείμενο των υποβαλλομένων αναφορών, το οποίο αφορά:

 • Την έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου και βιβλιαρίου υγείας
 • Την καθυστέρηση απονομής σύνταξης
 • Την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος
 • Την καταβολή επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, παραπληγίας – τετραπληγίας κ.λπ.
 • Την προστασία της ανεργίας
 • Την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Τη χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου
 • Την ασφαλιστική κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Την πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς
 • Την άσκηση των επαγγελμάτων υγείας
 • Την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • Την πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών σε υπηρεσίες υγείας

 

Εκτός από την αντιμετώπιση μεμονωμένων υποθέσεων πολιτών, στόχος του Συνηγόρου του Πολίτη είναι και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και της διοίκησης.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή