Έξοδα κηδείας

Όλα | 2020 | 2017

2020

2017

  • 11/09/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Καταβολή ποσού εξόδων κηδείας σε δικαιούχο, το οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε σε λάθος τραπεζικό λογαριασμό
    Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι η υπέρμετρη καθυστέρηση απόδοσης ποσού εξόδων κηδείας σε δικαιούχο, το οποίο αρχικά πιστώθηκε σε λάθος τραπεζικό λογαριασμό αλλά και η προκρινόμενη λύση της αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και στη συνέχεια της απόδοσής τους στην πραγματικά δικαιούχο συνιστά παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Κατά την άποψη της Αρχής, η Διοίκηση όφειλε να διορθώσει το λάθος της καταβάλλοντας το επίμαχο ποσό στη δικαιούχο, διαδικασία που σε κάθε περίπτωση ήταν και όφειλε να είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον παραλήπτη των χρημάτων.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή