Αποτροπή, με παρέμβαση του ΣτΠ, ακύρωσης από τον ΕΦΚΑ ευμενούς διοικητικής πράξης, η οποία είχε εκδοθεί πριν από 9 χρόνια

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Αποτροπή, με παρέμβαση του ΣτΠ, ακύρωσης από τον ΕΦΚΑ ευμενούς διοικητικής πράξης, η οποία είχε εκδοθεί πριν από 9 χρόνια

Περιγραφή

Μετά από 9 χρόνια, ανακλήθηκε Απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ με την οποία είχε υπαχθεί ασφαλισμένη στην προαιρετική ασφάλιση, ακυρώνοντας τον αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης. Αυτό είχε αρνητικές συνέπειες για την ίδια, με κυριότερη την αδυναμία συνταξιοδότησής της. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε επανεξέταση της υπόθεσης υποστηρίζοντας ότι βασικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπουν τον αιφνιδιασμό των πολιτών, ιδιαίτερα όταν δεν συντρέχει δόλος από τους τελευταίους. Άλλωστε είναι αντίθετη με την νομολογία η ανάκληση από τη διοίκηση των ευμενών διοικητικών πράξεων χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό και μάλιστα μετά την παρέλευση πενταετίας

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή