Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει μέτρα για την άμβλυνση των συνεπειών των απολύσεων εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας

Δελτίο Τύπου: Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει μέτρα για την άμβλυνση των συνεπειών των απολύσεων εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας

Περιγραφή

Η κάμψη της προστασίας από την απόλυση που υιοθετήθηκε πρόσφατα από τον Έλληνα νομοθέτη πλήττει εντονότερα τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερης δυσκολίες για την επανένταξή τους σε θέση εργασίας. Για την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών των απολύσεων, ο νομοθέτης προέβλεψε ειδικά μέτρα ενίσχυσης, τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται ακόμη επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι. Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε οι απολυμένοι αυτής της κατηγορίας να μπορούν να ωφελούνται από τις ρυθμίσεις του νόμου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή