Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Όλα | 2022 | 2018 | 2017 | 2010 | 2008 | 2000

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 7.

2022

 • 15/04/2022 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επιστροφή εισφορών του Κλάδου Υγείας που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε Τοπική Διεύθυνση του e–ΕΦΚΑ υποστηρίζοντας αίτημα ασφαλισμένου να του επιστραφούν, παράλληλα με τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, και οι εισφορές του Κλάδου Υγείας, που είχαν καταβληθεί αχρεωστήως αίτημα το οποίο αρχικά, είχε αρνηθεί να ικανοποιήσει η Υπηρεσία.

2018

 • 28/09/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διακοπή κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στους συνταξιούχους του Δημοσίου
  Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τη συμμόρφωση του ΓΛΚ με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε παράνομη την παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.
 • 13/03/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε για την εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από πολίτη, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση της Αρχής προκειμένου να του επιστραφούν ποσά που κατέβαλε για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας, ενέργεια στην οποία προέβη βασιζόμενος σε λανθασμένη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι ο ελλιπής συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η λανθασμένη έγγραφη πληροφόρηση που είχε ο πολίτης ως προς τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, του δημιούργησαν την εύλογη πεποίθηση ότι η σχετική αναγνώριση θα απέβαινε επ’ ωφελεία του και ως εκ τούτου πρότεινε για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου να επιστραφεί το ποσό των 4.669,68 ευρώ στον πολίτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

2017

 • 23/06/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επιστροφή σε ασφαλισμένη του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου παροχών ασθενείας
  Μισθωτή εργαζόμενη, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) και συγχρόνως δικαιούχος σύνταξης χηρείας από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, ανέφερε ότι επί σειρά ετών επιβάλλονταν εισφορές κλάδου παροχών ασθενείας τόσο επί της μισθοδοσίας της όσο και επί της σύνταξης χηρείας. Με αίτησή της ζήτησε τη διακοπή της επιβολής διπλών εισφορών και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη επεστράφησαν στην ασφαλισμένη οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές κλάδου ασθενείας της τελευταίας πενταετίας προ της αιτήσεώς της.

2010

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 7.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή