Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Eιδήσεις

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣτΠ στην Κρήτη

Κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Συνήγορο του Πολίτη κύριο Γιώργο Καμίνη επισκέφθηκε την Κρήτη από τις 10 έως τις 12 Μαΐου. Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των πολιτών και των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την αποστολή και το έργο της Αρχής. Στις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο ενημερωτική συνάντηση του ΣτΠ με εκπροσώπους των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και άλλων φορέων της περιοχής. Ανάλογη συνάντηση εργασίας έγινε και στα Χανιά. Και στις δύο πόλεις η αντιπροσωπεία της Αρχής δέχθηκε πολίτες οι οποίοι επιθυμούσαν να καταθέσουν αναφορές ή να ζητήσουν πληροφορίες για θέματα λειτουργίας και αρμοδιότητας του ΣτΠ.

Διδυμοποίηση του ΣτΠ με τον ομόλογο θεσμό στο Καζακστάν

Ο Έλληνας ΣτΠ συμμετέχει από το 2004 στην προετοιμασία ενός προγράμματος διδυμοποίησης (twinning) με τον ομόλογο θεσμό στο Καζακστάν. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΣτΠ είναι επικουρικός εταίρος (junior partner) και κύριος εταίρος (senior partner) είναι ο Ισπανός ΣτΠ. Στο πλαίσιο του προγράμματος διδυμοποίησης και σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του ομόλογου θεσμού στο Καζακστάν, προβλέπεται σειρά επισκέψεων ελλήνων εμπειρογνωμόνων για την κατάρτιση του προσωπικού και την προώθηση του θεσμού του ΣτΠ στο Καζακστάν. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2006, θα πραγματοποιηθούν δεκατρείς επισκέψεις επιστημόνων του ΣτΠ στο Καζακστάν.

Ημερίδα για το ιατρικό απόρρητο

Ο ΣτΠ διοργάνωσε στις 29 Μαΐου ημερίδα (PDF: 192 KB) με θέμα το ιατρικό απόρρητο.

Νέοι ειδικοί επιστήμονες στον ΣτΠ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για απόσπαση έξι δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να ασκήσουν καθήκοντα ειδικού επιστήμονα στον ΣτΠ.

Ραδιοφωνικά μηνύματα από τον Συνήγορο του Παιδιού

Ο ΣτΠ στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων για τα δικαιώματα του παιδιού παρήγαγε, με τη συμμετοχή παιδιών, δύο ραδιοφωνικά μηνύματα. Τα σποτ αυτά έχουν κηρυχθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου και μεταδίδονται από τα μέσα Μαΐου από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας και από την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Παιδιού.

Ο ΣτΠ στη Βουλή για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στις 26 Ιανουαρίου 2006 ο Συνήγορος του Πολίτη κύριος Γιώργος Καμίνης και ο Βοηθός Συνήγορος για τα δικαιώματα του Παιδιού κύριος Γιώργος Μόσχος ενημέρωσαν τη ειδική μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την Ισότητα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με τη δράση και τις διαπιστώσεις της Αρχής ως Συνηγόρου του Παιδιού.

Υπηρεσίες ιστοσελίδας

Με στόχο τη διαρκή ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο ειδικός δικτυακός τόπος για θέματα μεταναστών, προσφύγων και ομογενών εμπλουτίστηκε με ενημερωτικό υλικό σχετικό με την εφαρμογή του νόμου 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια».

Ο ΣτΠ φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου 3304/2005 «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», ο ΣτΠ δημοσίευσε, στα ελληνικά και στα αγγλικά τον Ετήσιο απολογισμό για τη συμβολή της Αρχής στην εφαρμογή του νόμου, υποχρέωση που πηγάζει από τον σχετικό νόμο. H έκθεση στα ελληνικά και αγγλικά .

 

Ειδικό Θέμα: Ποιότητα πόσιμου νερού

Από τη διερεύνηση των αναφορών σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού, ο ΣτΠ διαπίστωσε ανεπαρκή παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, έλλειψη εργαστηρίων με κατάλληλο εξοπλισμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα τα εργαστήρια δεν διέθεταν σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τις αναλύσεις τους. Στην πλειονότητα των υποθέσεων αποδείχθηκε ότι το παρεχόμενο ύδωρ έφερε υψηλό μικροβιακό φορτίο, κατά κύριο λόγο εξαιτίας εισροής λυμάτων λόγω γειτνίασης των αγωγών ύδρευσης με αγωγούς αποχέτευσης ή απορροφητικούς βόθρους. Aπό τη διερεύνηση των υποθέσεων έγιναν επίσης φανερά η μη αποτελεσματική υγειονομική προστασία των συστημάτων ύδρευσης, η μη συστηματική συντήρηση, καθαρισμός και απολύμανσή τους. Υπήρχαν και υποθέσεις όπου διαπιστώθηκε χημική ρύπανση του παρεχόμενου ύδατος από βιομηχανικές ή αγροτικές δραστηριότητες ή εισροή θαλάσσιου ύδατος στα υδροφόρα στρώματα λόγω υπεράντλησης.

Η υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, και αντικείμενο συζήτησης σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη μεταξύ της Βοηθού Συνηγόρου του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, κλιμακίου επιστημόνων της Αρχής και εκπροσώπων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔEYA). Στις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων της Αρχής ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σημασία της ποιότητας των σωμάτων που χρησιμοποιούνται για την παροχή ύδατος. Έγινε αναφορά στην ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης του αναγκαίου αυτού φυσικού πόρου, το πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται με το Ν. 3199/2003. Με το νόμο αυτό εισάγεται για πρώτη φορά η αρχή της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η έννοια του κόστους δεν περιλαμβάνει πλέον μόνο το οικονομικό κόστος, αλλά και το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος φυσικών πόρων. Με βάση τις αρχές ο «ρυπαίνων πληρώνει» και ο «χρήστης πληρώνει» επιχειρείται η προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενός ζωτικότατου και απειλούμενου φυσικού πόρου.

Σε μια χώρα με τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας παρατηρούνται μεγάλες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις εξίσου μεγάλες εποχιακές ποσοτικές διακυμάνσεις στις παροχές, καθιστούν απαραίτητη την αντιμετώπιση της παροχής ασφαλούς πόσιμου νερού στον πληθυσμό μέσω ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης και έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων. Τα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων (π.χ. κατασκευή φραγμάτων, έργα μεταφοράς νερού μεταξύ λεκανών απορροής, γεωτρήσεις κ.λπ.) θα πρέπει πρωτίστως να εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η προαναφερθείσα ποικιλομορφία. O δε σχεδιασμός είναι σκόπιμο να γίνεται στο πλαίσιο της εκάστοτε λεκάνης απορροής ποταμού.

Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη εργαστηριακή υποδομή σε περιφερειακό ή νομαρχιακό επίπεδο, η οποία θα διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας τόσο για τη δειγματοληψία όσο και για την ανάλυση των δειγμάτων. Επίσης, η μείωση των ανώτερων αποδεκτών ορίων για κάποιες από τις παραμέτρους προϋποθέτει αγορά νέου εξοπλισμού και περισσότερο οργανωμένα εργαστήρια. Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην άμεση αντικατάσταση των παλαιότερων συστημάτων ύδρευσης.

Πορίσματα - Προτάσεις

 

Αποδοχή προτάσεων απο τη διοίκηση

 • Πολλές από τις προτάσεις του ΣτΠ σχετικά με την προστασία των πολύτεκνων οικογενειών περιέχονται στον πρόσφατο νόμο 3454/2006 για την «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προτάσεις (PDF, 29 KB)
 • Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη, μετά τις επανειλημμένες εισηγήσεις του ΣτΠ, απέστειλε εγκύκλιο προς όλα τα νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα της αρμοδιότητάς του σχετικά με τις συνθήκες και το ωράριο απασχόλησης των αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία. Στην εγκύκλιο γίνονται πλήρως αποδεκτές οι θέσεις της Αρχής για τα θέματα αυτά και επισημαίνεται ότι αρμόδιο για παροχή σχετικών οδηγιών στους φορείς απασχόλησης είναι το Υπουργείο Υγείας και όχι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ακριβώς όπως υποστηρίζει ο Συνήγορος σε σχετική ειδική έκθεση ήδη από το 1999.Πόρισμα
 • Με το άρθρο 35 του νόμου 3448/2006 επιτράπηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η αποτέφρωση νεκρών, όπως είχε προτείνει ο ΣτΠ σε παλαιότερο πόρισμά του και στην Ετήσια έκθεση 2000.Πόρισμα (PDF, 233 KB).
 • Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδέχθηκε τη θέση του ΣτΠ να εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία με τις κοινοτικές διατάξεις (οδηγίες 16/1993 και 19/2001)σχετικά με την απονομή τίτλου ειδικότητας γενικής ιατρικής.
  Πόρισμα - Έκβαση
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε δεκτή πρόταση του ΣτΠ, σύμφωνα με την οποία το παράβολο χορήγησης άδειας παραμονής θα πρέπει να επιστρέφεται, εφόσον έχει καταβληθεί αχρεωστήτως χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου.
  Πόρισμα
 • Το Υπουργείο Εσωτερικών αποδέχθηκε, ύστερα από πρόταση του ΣτΠ, την προξενική θεώρηση εισόδου ως επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την υπαγωγή στη διαδικασία αρχικής νομιμοποίησης παραμονής αλλοδαπών, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη σφραγίδα εισόδου στο διαβατήριο.Πόρισμα
 • Με εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εσωτερικών παρέσχε τη δυνατότητα εξαγοράς ενσήμων και στους αλλοδαπούς των οποίων η άδεια διαμονής είχε λήξει έως το τέλος του 2005, ρύθμιση την οποία είχε επανειλημμένα προτείνει ο ΣτΠ.
 • Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), αποδεχόμενος εισήγηση του ΣτΠ (PDF, 150 KB) και με τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, έπαυσε να αξιώνει άδεια παραμονής από αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι ζητούν αναγνώριση ισοτιμίας βασικού πτυχίου προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.
 • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε υπόψη Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής την πρόταση του ΣτΠ (PDF, 58,7 KB) για αναμόρφωση του καθεστώτος φύλαξης ακαταλόγιστων σε ψυχιατρεία.
 • Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ανταποκρινόμενο σε εισήγηση του ΣτΠ, αποδέχθηκε την υποχρέωση της Ελληνικής Αστυνομίας να προβαίνει σε θεώρηση γνησιότητας της υπογραφής αλλοδαπού ο οποίος τελεί υπό καθεστώς ανέφικτης απέλασης.
 • Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ η Ελληνική Αστυνομία έκανε δεκτή αίτηση αλλοδαπής, θύματος παράνομης διακίνησης προσώπων (trafficking), για διαγραφή της από τον Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών για ανθρωπιστικούς λόγους.
 • Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων χορήγησε βεβαίωση ότι θα καταβάλει ποσό 940.000 ευρώ σε πολίτη του οποίου η ιδιοκτησία στον κεντρικό πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου Απτέρας Αποκορώνου Χανίων ήταν δεσμευμένη και υφίστατο πλήρη στέρηση της χρήσης της εδώ και έντεκα χρόνια.
 • Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ καταβλήθηκε αποζημίωση από την Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ σε αλλοδαπή στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο από την ίδια εταιρεία λόγω κατοχής παραποιημένου κουπονιού μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, το οποίο η ενδιαφερόμενη ισχυριζόταν ότι είχε προμηθευτεί από εκδοτήριο του ΗΣΑΠ ΑΕ.
 • Μετά τη διαμεσολάβηση του ΣτΠ καταβλήθηκε αποζημίωση από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθήνας-Πειραιά (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά) σε πολίτη του οποίου η οικοσκευή είχε καταστραφεί από πλημμύρα του ποταμού Κηφισού τον Ιούλιο του 2002.

 

Δικαστικές απoφάσεις επιβεβαιώνoυν τις θέσεις τoυ Συνηγόρoυ τoυ Πoλίτη

 • Ανταποκρινόμενη σε παρέμβαση και εισήγηση του ΣτΠ (PDF, 100 KB) σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των υπό απέλαση αλλοδαπών στα αστυνομικά κρατητήρια, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξέδωσε εγκύκλιο προς τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας, σύμφωνα με την οποία οι υπό απέλαση αλλοδαποί θα πρέπει να κρατούνται προσωρινά και για εύλογο χρόνο στις φυλακές και όχι στα αστυνομικά κρατητήρια. Αντίστοιχη εγκύκλιο εξέδωσε και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
 • Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας (πράξη 54/2005) έθεσε στο αρχείο δικογραφία σε βάρος πολίτη ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβληθεί σε σωματική έρευνα, κρίνοντας ότι η άρνηση αυτή είναι νόμιμη εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις σωματικής έρευνας. Η Εισαγγελία επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την εγκύκλιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης «Οι προσαγωγές ατόμων ως προληπτική και κατασταλτική ενέργεια στην άσκηση της αστυνομικής αρμοδιότητας» (PDF, 84,2 KB),η οποία είχε εκδοθεί ύστερα από υποδείξεις παλαιότερου πορίσματος του ΣτΠ.

Αυτοψίες

 • Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών για υποθέσεις αλλοδαπών, κλιμάκιο του ΣτΠ επισκέφθηκε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και συζήτησε προτάσεις για μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών της Αστυνομίας και της Περιφέρειας ως προς τις διαδικασίες νομιμοποίησης και ελέγχου της νομιμότητας παραμονής αλλοδαπών (PDF, 42,3 KB) και ως προς την πρόσβαση δικηγόρων στα αρμόδια γραφεία της Περιφέρειας (PDF, 61,3 KB).
 • Επιστήμονες της Αρχής διεξήγαγαν αυτοψία στη Νάξο σχετικά με (α) τη διάνοιξη οδών, χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση, και (β) τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνας) σε χώρο ο οποίος προέκυψε από την κατεδάφιση κτιρίου –χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟ ως διατηρητέου μνημείου και ιστορικού τόπου– στο οποίο στεγαζόταν η υπηρεσία Σμυριδωρυχείων Κορώνου Λυώνα Νάξου.

 

Εκδηλώσεις-Ημερίδες

 • Ο ΣτΠ συμμετείχε στην «3η Γιορτή Προστασίας Πολιτών» που διοργάνωσε ο Δήμος Πετρούπολης από τις 11 έως τις 14 Μαΐου σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών του Δήμου Πετρούπολης. Η πρωτοποριακή αυτή εκδήλωση στόχο είχε να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και κυρίως τα παιδιά για τους φορείς οι οποίοι έχουν ως έργο τους την προστασία του πολίτη. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, επιστημονικό προσωπικό του ΣτΠ ενημέρωνε τους πολίτες για τις αρμοδιότητες και το διαμεσολαβητικό έργο της Αρχής.
 • Η Βοηθός Συνήγορος του Κύκλου Ποιότητας Ζωής κυρία Χρύσα Χατζή καθώς και ειδικοί επιστήμονες του Κύκλου συμμετείχαν σε διημερίδα που διοργάνωσαν τον Φεβρουάριο οι περιβαλλοντικοί μη κυβερνητικοί φορείς WWF Ελλάς και Νόμος και Φύση με θέμα «Η κοινωνία πολιτών και η εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου». Η εισήγηση της Βοηθού Συνηγόρου είχε θέμα «Ο Συνήγορος του Πολίτη, η κοινωνία πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος». Oι επιστήμονες της Αρχής παρουσίασαν το θέμα «Καθεστώς αδειοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ στην Καρδιά, στον Άγιο Δημήτριο και στη Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης».
 • Η Βοηθός Συνήγορος του Κύκλου Ποιότητας Ζωής συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Δίκτυο Μεσόγειος SOS τον Φεβρουάριο με θέμα «Δικαιώματα και ευθύνη του πολίτη στην Ενωμένη Ευρώπη». Ο τίτλος της εισήγησής της ήταν «Ο Συνήγορος του Πολίτη και το δικαίωμα περιβαλλοντικής πληροφόρησης των πολιτών».
 • Eκπρόσωπος της Αρχής συμμετείχε με ομιλία, ύστερα από πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση με θέμα: «Η προστασία των διατηρητέων σε σχέση με τα δικαιώματα των ιδιοκτητών: νομοθεσία, νομολογία, ζητήματα διοικητικής πρακτικής και Συνήγορος του Πολίτη».
 • Εκπρόσωπος του ΣτΠ συμμετείχε σε ημερίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου με θέμα «Δημόσια υγεία και κεραίες κινητής τηλεφωνίας» .
 • Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε στο 5ο Εισαγωγικό Σεμινάριο πρόληψης και προαγωγής της υγείας που οργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης «Οδοιπορικό» του Δήμου Περιστερίου για επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας και πρόνοιας, γονείς, φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Επίσης σε συνεργασία με το ίδιο Κέντρο διεξήγαγε ειδικό σεμινάριο σε επαγγελματίες της περιοχής με θέμα τη συνεργασία των φορέων για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο Συνήγορος του Παιδιού επίσης συμμετείχε:

 • σε ημερίδα που διοργάνωσε στις 27 Μαρτίου στη Σπάρτη η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων με θέμα «Τα δικαιώματα του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινωνία. Από την θεωρία στην πράξη.»
 • στη διεθνή συνδιάσκεψη «Το θέατρο στην εκπαίδευση» παρουσιάζοντας εισήγηση με θέμα «Το δράμα ως μέσο επικοινωνίας για την εκπαίδευση στα δικαιώματα του παιδιού».
 • στην παρουσίαση της έρευνας μαθητών του 2ου Γυμνασίου Κερατσινίου με θέμα «Η βία στο χώρο του σχολείου».

Διεθνή

Ο Συνήγορος του Πολίτη κύριος Γιώργος Καμίνης συμμετείχε στη Διάσκεψη Συνηγόρων του Πολίτη των μελών της Οργάνωσης για την Οικονομική Ανάπτυξη της Μαύρης Θάλασσας με θέμα «Ο ρόλος των Συνηγόρων του Πολίτη στην εδραίωση της δημοκρατίας» που έγινε στην Iσταμπούλ στις 26 και 27 Απριλίου.

Ο Υπουργός Πολιτικής Ανάπτυξης και Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων της Ιορδανίας επισκέφθηκε τον Μάρτιο τα γραφεία της Αρχής μεταφέροντας τη βούληση του ιορδανού μονάρχη να συμβάλει η Ελλάδα στην προσπάθεια δημιουργίας αντίστοιχου θεσμού στην Ιορδανία.

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κύριος Γιώργος Μόσχος, με την ιδιότητά του ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), συμμετείχε σε συναντήσεις του Δικτύου στο Δουβλίνο (4-5 Μαΐου) και στο Λονδίνο (2-3 Φεβρουαρίου) στις οποίες λήφθηκαν αποφάσεις για καταστατικά και οργανωτικά ζητήματα. Κατά την ίδια περίοδο ο κύριος Μόσχος επισκέφθηκε το γραφείο του Άγγλου Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που δημιουργήθηκε πρόσφατα, καθώς και αυτά των Επιτρόπων Διοικήσεως και Νομοθεσίας στην Κύπρο, όπου διεξάγονται συζητήσεις για τη δημιουργία Συνηγόρου του Παιδιού.

Τον Φεβρουάριο, στελέχη της Αρχής έλαβαν μέρος σε σεμινάριο με θέμα «Επικουρική Προστασία, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» που οργάνωσε το European Legal Network on Asylum (ELENA) στο Βερολίνο.

Ο Συνήγορος του Παιδιού κύριος Γιώργος Μόσχος μετά την πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης να συμβάλει ως εμπειρογνώμονας στην προετοιμασία της 22ης Συνόδου της μόνιμης διάσκεψης Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2007 στην Iσταμπούλ συμμετείχε σε συνάντηση που έλαβε χώρα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.

Οι Βοηθοί Συνήγοροι για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Δικαιώματα του Παιδιού κύριοι Τάκης και Μόσχος αντίστοιχα, συναντήθηκαν με την δόκτορα Helga Konrad, Ειδική Εκπρόσωπο για την Καταπολέμηση της Παράνομης Διακίνησης Προσώπων του ΟΑΣΕ για θέματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσε η European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) στο Στρασβούργο στις 16-17 Φεβρουαρίου.

Συναντήσεις εργασίας - Επισκέψεις

 • Αντιπροσωπεία της Αρχής με επικεφαλής τον Συνήγορο του Πολίτη κύριο Γιώργο Καμίνη επισκέφθηκε την Κατερίνη τη Δευτέρα 10 Απριλίου προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες και τα στελέχη των δημόσιων υπηρεσιών του Νομού Πιερίας για το έργο της Αρχής. Την ίδια ημέρα ακολούθησε συνάντηση εργασίας της Βοηθού Συνηγόρου υπεύθυνης του Κύκλου Ποιότητας Ζωής κυρίας Χρύσας Χατζή και κλιμακίου επιστημόνων της Αρχής με εκπροσώπους ΔΕΥΑ με θέμα: «Διαχείριση υγρών αποβλήτων και ποιότητα πόσιμου ύδατος». Στη συνάντηση συμμετείχαν πολλοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι της Ένωσης ΔΕΥΑ, καθώς και των ΔΕΥΑ Έδεσσας, Κιλκίς, Γιαννιτσών και άλλων πόλεων.
 • Κλιμάκιο της Αρχής με επικεφαλής τον Συνήγορο του Πολίτη κύριο Γιώργο Καμίνη επισκέφθηκε τον Ιανουάριο τον Πύργο Ηλείας, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες και τα στελέχη των δημόσιων υπηρεσιών του νομού για το έργο της Αρχής. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης σύσκεψη της Βοηθού Συνηγόρου υπεύθυνης του Κύκλου Ποιότητας Ζωής κυρίας Χρύσας Χατζή και κλιμακίου επιστημόνων της Αρχής με τοπικούς φορείς για θέματα περιβάλλοντος και πολεοδομίας.
 • Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατα την οποία ο ΣτΠ έθεσε, μεταξύ άλλων, σειρά θεμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και θρησκευτικής ελευθερίας, τα οποία έχει κατά καιρούς θίξει σε έγγραφά του.
 • Στο πλαίσιο ενημέρωσης των υπηρεσιών υγείας για τη νέα αρμοδιότητα του Συνηγόρου της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ανατέθηκε στον ΣτΠ, κλιμάκια του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας επισκέφθηκαν τα περισσότερα νοσοκομεία της Αττικής και ενημέρωσαν για το θέμα αυτό τις διοικήσεις τους.
 • Eκπρόσωποι του ΣτΠ συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών με αφορμή τη διερεύνηση αναφορών που κατέθεσαν φροντιστήρια ξένων γλωσσών που εδρεύουν σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις, στα οποία έχει απαγορευθεί να μεταφέρουν μαθητές με εννεαθέσια επιβατηγά αυτοκίνητα.
 • Σε συνάντηση εκπροσώπων του ΣτΠ με τη διοίκηση του Διαπανεπιστημιακού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης συμφωνήθηκε διαδικασία διαρκούς ενημέρωσης της Αρχής σχετικά με εκκρεμείς αναφορές.
 • Κλιμάκιο της Αρχής συναντήθηκε με αντιδημάρχους και νομικούς συμβούλους του Δήμου Αθηναίων για να συζητήσουν σχετικά με την προωθούμενη έκδοση απόφασης για την ελεγχόμενη στάθμευση, αρχικά σε κεντρικές περιοχές του δήμου και στη συνέχεια στο σύνολό του. Με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης ο ΣτΠ έθεσε το θέμα για τις θέσεις στάθμευσης που δεσμεύονται με αποφάσεις αποκλειστικής παραχώρησης, τη νομιμότητα των οποίων έχει αμφισβητήσει η Αρχή με πόρισμά της.
 • Κλιμάκιο του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού επισκέφθηκε το τμήμα της Κλειστής Κεντρικής Φυλακής Γυναικών Κορυδαλλού όπου κρατούνται μητέρες μαζί με τα μωρά τους, έγκυες, ανήλικες και νεαρές κοπέλες έως 21 ετών. Κατά την επίσκεψη συνομίλησε με τη διευθύντρια του καταστήματος και την υπεύθυνη κοινωνική λειτουργό και έλεγξε τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.
 • Ο Συνήγορος του Παιδιού επισκέφθηκε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Σπάρτη, την Πάτρα.
 • Ο Συνήγορος του Παιδιού επισκέφθηκε το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ), το Κέντρο Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού στον Κολωνό και τη Στέγη Φιλοξενίας Aγοριών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών στον Περισσό.
 • Έγινε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα τις προϋποθέσεις εισαγωγής και εκτελωνισμού προσωπικών ειδών (οικοσκευής, μέσων μεταφοράς κ.λπ.) και ειδικότερα τη βελτίωση της ενημέρωσης των ελλήνων και ξένων πολιτών για τις απαιτούμενες διαδικασίες στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος μετοικεσίας.
 • Κλιμάκιο του ΣτΠ επισκέφθηκε τα γραφεία της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Καισαριανή, ενημερώθηκε για την υποδομή και τις διαδικασίες έκδοσης διαβατηρίων από την ΕΛΑΣ και συζήτησε προτάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Κλιμάκιο του ΣτΠ επισκέφθηκε την έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα και συζήτησε με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής σειρά εκκρεμών υποθέσεων.

 

Πρόγραμμα «Ευνομία»

 • Στις αρχές Ιουνίου 2006 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος πολυμερής συνάντηση εργασίας Eυρωπαίων Συνηγόρων στη Σύρο με θέμα «Η εποπτεία της αστυνομίας από τον Συνήγορο του Πολίτη».
 • Επίσκεψη στα γραφεία της Αρχής του Βούλγαρου ΣτΠ
  Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕYNOMIA το οποίο υλοποιείται από τον Έλληνα ΣτΠ υπό την αιγίδα του Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.synigoros.gr/?i=internationalactivities.el.eunomia), ο πρώτος βούλγαρος Συνήγορος του Πολίτη κύριος Ginyo Ganev, πρώην πρόεδρος του βουλγαρικού κοινοβουλίου, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, επικεφαλής τριμελούς αντιπροσωπείας, στις 11-13 Απριλίου. Ο θεσμός στη Βουλγαρία συστάθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο με αποτέλεσμα οι δύο Συνήγοροι του Πολίτη, ο Έλληνας και ο Bούλγαρος, να αποδίδουν εξαιρετική σημασία στις διμερείς τους επαφές που στόχο έχουν την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα λειτουργίας της Αρχής.

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2006
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή