Αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού

Περιγραφή

Η κατάργηση του ΙΤΕ και η υπαγωγή μέρους των αρμοδιοτήτων του στον ΔΟΑΤΑΠ υπαγορεύθηκε από την συνολικότερη ρύθμιση του Ν. 2916/2001 "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής", με τον οποίο τα ΤΕΙ της χώρας αναβαθμίστηκαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ωστόσο, η κατάργηση του ΙΤΕ χωρίς την πρόβλεψη δυνατότητας αναγνώρισης της ισοτιμίας τίτλων σπουδών Ανωτέρων Σχολών Εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων Σχολών Εσωτερικού δημιούργησε ζήτημα άνισης μεταχείρισης των διοικουμένων από την ελληνική πολιτεία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή