Επιστροφή παραβόλου ως αχρεωστητώς καταβληθέντος για τη χορήγηση άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας

Επιστροφή παραβόλου ως αχρεωστητώς καταβληθέντος για τη χορήγηση άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας

2 Μαρτίου 2006

Δελτίο Τύπου

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτάται σήμερα στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη, στο λήμμα «Εκθέσεις - Πορίσματα» Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στην ειδική σελίδα «Συνήγορος του μετανάστη, του πρόσφυγα και του ομογενούς»:

Παρουσίαση υπόθεσης της Αρχής με θέμα την επιστροφή παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τη χορήγηση άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας. Πιο συγκεκριμένα: Αλλοδαπή εργαζόμενη, κατόπιν υπόδειξης της διοίκησης, κατέθεσε τα δικαιολογητικά της για χορήγηση άδειας διαμονής αορίστου χρόνου. Στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προβλεπόταν και το αντίστοιχο παράβολο για αυτή την κατηγορία άδειας διαμονής (ύψους 880.41 ευρώ). Ωστόσο, το αίτημα για την έκδοση αορίστου διάρκειας άδειας διαμονής απορρίφθηκε. Αντιθέτως, στην ενδιαφερόμενη χορηγήθηκε άδεια διαμονής διετούς διάρκειας, για τη έκδοση της οποίας απαιτήθηκε η εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου (ύψους περίπου 300 ευρώ).

Ο Συνήγορος του Πολίτη, επικαλούμενος τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ζήτησε την επιστροφή του παραβόλου. Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ανταποκρίθηκε θετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Επικοινωνίας, κα Ρόη Τζαβάρα 210-7289610 κιν. 697-9448887.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή