Διαγραφή για ανθρωπιστικούς λόγους θύματος trafficking από τον εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών

Διαγραφή για ανθρωπιστικούς λόγους θύματος trafficking από τον εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών

17 Φεβρουαρίου 2006

Δελτίο Τύπου

Στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη, στο λήμμα «Εκθέσεις - Πορίσματα» Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στην ειδική σελίδα «Συνήγορος του Μετανάστη, του Πρόσφυγα και του Ομογενούς» (www.synigoros.gr/allodapoi), αναρτήθηκε έγγραφο με θέμα την διαγραφή για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλοδαπής, σφόδρα πιθανολογούμενης ως θύμα trafficking, από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Η αναφερόμενη αλλοδαπή είχε καταδικασθεί στο παρελθόν λόγω παράβασης των διατάξεων του ν. 2374/1999 («εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα») και είχε εγγραφεί για τον λόγο αυτό στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων (λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας συνεπεία ποινικής της καταδίκης). Τα στοιχεία που προσκόμισε η αλλοδαπή στον Συνήγορο του Πολίτη και, ιδίως, από τα σχετικά με την ποινική της καταδίκη επέτρεπαν με επαρκή ασφάλεια την πιθανολόγηση ότι είχε αποτελέσει θύμα παράνομης διακίνησης προσώπων (“trafficking”), Γιαυτόν άλλωστε τον λόγο είχε φιλοξενηθεί σε ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες. Ωστόσο για λόγους αναγόμενους σε προσωπικές της επιλογές (πιθανότατα δε σε φόβο) δεν επεδίωξε την επίσημη αναγνώρισή της ως θύματος. Με δεδομένο δε ότι τέτοια επίσημη αναγνώριση αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση της ενεργοποίησης των ειδικών προστατευτικών μέτρων, που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία για την καταπολέμηση του trafficking, η εν λόγω αλλοδαπή, παρά την σφόδρα πιθανολογούμενη πραγματική της ιδιότητα ως θύματος trafficking, αδυνατούσε, λόγω εγγραφής της στον ΕΚΑΝΑ, να ανανεώσει την άδεια παραμονής της και ώφειλε να αποχωρήσει από τη χώρα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής. Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι η ελληνική έννομη τάξη δεν μπορεί να παραβλέπει την ανάγκη εννόμου προστασίας όσων προσώπων έχουν πραγματικά πέσει θύματα καταναγκαστικής προαγωγής σε πορνεία, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν επιδιώξει συνεργαζόμενα με τις αρχές τον επίσημο χαρακτηρισμό τους ως τέτοιων. Έτσι, μολονότι δεν μπορούν να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς προστασίας θυμάτων trafficking, τέτοια πρόσωπα θα μπορούσαν ευλόγως να υπαχθούν στην κατηγορία όσων χρήζουν ειδικής μεταχείρισης εν όψει της ιδιάζουσας ανθρωπιστικής διάστασης της περίπτωσής τους. Γιαυτό και ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στην αρμόδια υπηρεσία να προβεί στην διαγραφή της αναφερομένης αλλοδαπής από τον ΕΚΑΝΑ για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε μετά τη διαγραφή της αυτή να καταστεί δυνατή η νόμιμη παραμονή της στη χώρα. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επιδεικνύοντας τη δέουσα ευαισθησία προέβη πράγματι στη διαγραφή της από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Επικοινωνίας, κα Ρόη Τζαβάρα 210-7289610 κιν. 697-9448887.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή