Εκκρεμότητα διενέργειας εξετάσεων από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), για την αναβάθμιση των αδειών άσκησης επαγγέλματ

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Εκκρεμότητα διενέργειας εξετάσεων από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), για την αναβάθμιση των αδειών άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας «Λογιστής-Φοροτεχνικός»

Περιγραφή

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), μη τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, έχει προκαλέσει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην επαγγελματική σταδιοδρομία των προσώπων που κατέχουν άδειες άσκησης επαγγέλματος της ειδικότητας "Λογιστής-Φοροτεχνικός". Οι εν λόγω πολίτες, αν και έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο εκ του νόμου χρόνο παραμονής στην κατώτερη επαγγελματική βαθμίδα, στερούνται του δικαιώματος αναβάθμισης των επαγγελματικών αδειών τους.
Η προβαλλόμενη από το Επιμελητήριο αιτιολογία, ότι δηλαδή η διενέργεια των απαιτουμένων εξετάσεων έχει ανασταλεί, ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νόμιμος λόγος. Όπως επανειλημμένως έχει επισημάνει ο ΣτΠ προς το ΟΕΕ, τα αιτήματα των ενδιαφερομένων πρέπει να αντιμετωπίζονται βάσει των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, πόσο μάλλον όταν δεν φαίνεται να επίκειται τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή