Επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε για την εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας

Επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε για την εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από πολίτη, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση της Αρχής προκειμένου να του επιστραφούν ποσά που κατέβαλε για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας, ενέργεια στην οποία προέβη βασιζόμενος σε λανθασμένη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι ο ελλιπής συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η λανθασμένη έγγραφη πληροφόρηση που είχε ο πολίτης ως προς τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, του δημιούργησαν την εύλογη πεποίθηση ότι η σχετική αναγνώριση θα απέβαινε επ’ ωφελεία του και ως εκ τούτου πρότεινε για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου να επιστραφεί το ποσό των 4.669,68 ευρώ στον πολίτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή