Α.Μ.Ε.Α. - χρόνια πάσχοντες

Όλα | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 15.

2014

  • 26/02/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Επισημάνσεις σχετικά με τη νέα διαδικασία απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων για άτομα με αναπηρίες
    Για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας σε αναπήρους, πρόσφατες διατάξεις εισάγουν νέα διαδικασία ειδικής αντιστοίχισης της ιατρικής εκτίμησης και του ποσοστού αναπηρίας. Πλέον, για τη χορήγηση της απαλλαγής κατατίθεται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, ειδική σχετική ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του σε συγκεκριμένες διατάξεις και πως η πάθηση του είναι δια βίου.

2013

2012

2006

2005

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 15.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή