Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑμεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυμάτων πολέμου

Ο Ν. 2643/1998: Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑμεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυμάτων πολέμου

Περιγραφή

Ο Ν. 2643/1998 προβλέπει την υποχρεωτική τοποθέτηση μέσω ειδικών προκηρύξεων του Ο.Α.Ε.Δ. ΑμεΑ, πολυτέκνων κ.α. σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Ο ΣτΠ δέχθηκε 204 αναφορές σχετικά με τις προκηρύξεις των ετών 2000 και 2002 από την εξέταση των οποίων εντόπισε σοβαρά προβλήματα, όπως υπερβολική καθυστέρηση στις τοποθετήσεις, μεγάλος αριθμός ακυρωθεισών αιτήσεων κ.α.. Στην Ειδική Έκθεση παρουσιάζεται το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, γίνεται καταγραφή των προβλημάτων και, έπειτα από διάλογο με τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων, διατυπώνονται προτάσεις για βελτιωτικά μέτρα.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή