Άρνηση χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας σε εξ Αλβανίας ομογενείς

Πόρισμα: Άρνηση χορήγησης επιδομάτων αναπηρίας σε εξ Αλβανίας ομογενείς

Περιγραφή

Η στέρηση επιδόματος βαριάς αναπηρίας σε κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις αντίκειται στο άρθρο 1, παρ. 11 του ν. 2790/2000. Απορριπτικές αποφάσεις ή άρνηση παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας στερούνται νομίμου βάσεως επειδή απαιτούν ελληνική υπηκοότητα αγνοώντας το ειδικό καθεστώς παραμονής των ομογενών. Η έλλειψη πόρων δεν νομιμοποιεί την αδυναμία και άρνηση των παροχών.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή