Αθέτηση δήλωσης πρόσληψης

Αθέτηση δήλωσης πρόσληψης

Περιγραφή

Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκε αναφορά από υπήκοο Νιγηρίας, νόμιμο κάτοικο Ελλάδας, κάτοχο Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, η οποία αφορούσε αθέτηση δήλωσης πρόσληψής του σε θέση για την οποία επισήμως ενημερώθηκε ότι είχε γίνει δεκτός και είχε προσκληθεί να υπηρετήσει. Η Αρχή κρίνοντας ότι η διαμαρτυρία του αναφερόμενου ήταν βάσιμη, υπό το πρίσμα του νόμου 3304/2005 περί μη διάκρισης για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, διαβίβασε την αναφορά του στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στον ιδιωτικό τομέα. Μετά την εξέταση της υπόθεσης, το Σ.Ε.Π.Ε προχώρησε στην επιβολή προστίμου στην επιχείρηση για παράβαση των διατάξεων του Ν. 3304/2005, και γνωστοποίησε την απόφασή του αυτή στον Συνήγορο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή