Δικαιώματα πτυχιούχων επαγγελματικής κατάρτισης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού

Όλα | 2017 | 2015 | 2013 | 2011

2017

 • 25/04/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση και επ’ αμοιβή άδειας ξενάγησης
  Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 710/1977, όπως ισχύει, ορίζουν ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού δύνανται να αποκτούν κατ’ εξαίρεση άδεια ξενάγησης, επ’ αμοιβή, άτομα, που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις γα την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, εφόσον το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών βεβαιώσει την έλλειψη ξεναγών σε συγκριμένη γλώσσα. Το Σωματείο Ξεναγών είναι αντίθετο στην προαναφερόμενη διαδικασία και βεβαιώνει πάντοτε ότι υφίσταται επάρκεια ξεναγών προκειμένου να ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη γλώσσα, ανεξαρτήτως του διαθέσιμου αριθμού, με αποτέλεσμα οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων να απορρίπτονται. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη σε συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Τουρισμού, στις οποίες, ωστόσο, το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει ανταποκριθεί έως σήμερα.

2015

 • 23/07/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αντιστοίχιση «παλαιών» και «νέων» επαγγελματικών αδειών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  Το ζήτημα της αντιστοίχισης «παλαιών» και «νέων» επαγγελματικών αδειών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων προέκυψε από καταγγελίες πολιτών στην Αρχή. Το θέμα ρυθμίστηκε προσωρινά με την εφαρμογή σχετικών οδηγιών που χορήγησε η Περιφέρεια Αττικής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την παρέμβαση του Συνηγόρου.

2013

2011

 • 14/07/2011 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Το ζήτημα της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ.
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε για την επίλυση του ζητήματος της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), προτείνοντας να χορηγηθούν στους προαναφερόμενους τα επαγγελματικά δικαιώματα των αντίστοιχων συγγενέστερων ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) Α’ & Β’ Κύκλου Σπουδών και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) και Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ). Η πρόταση έγινε δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας. Στη συνέχεια ωστόσο η σχετική απόφαση καταργήθηκε καθώς ο νόμος ορίζει για την χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους προαναφερόμενους πτυχιούχους την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή