Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων τίτλων σπουδών ΕΕ διάρκειας άνω των 3 ετών

Όλα | 2018 | 2013 | 2009 | 2007

2018

2013

  • 02/10/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Δεν απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την εθελοντική παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
    Μετά από καταγγελία Ολλανδού κτηνιάτρου, ο Συνήγορος παρενέβη προς το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, με τον Ν. 4039/2012 ρυθμίστηκε το ειδικότερο ζήτημα της εθελοντικής προσφοράς εργασίας από αλλοδαπούς κτηνιάτρους και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 63/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας δεν απαιτείται για τις εργασίες της στείρωσης και της σήμανσης. Το ΓΕΩΤΕΕ ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα εφόσον καταστεί δυνατός ο έλεγχος της τήρησης των επαγγελματικών κανόνων για την άσκηση του επαγγέλματος του κτηνιάτρου.

2009

2007

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή