Άδειες άσκησης λοιπών επαγγελμάτων

Όλα | 2013 | 2012 | 2003

2013

  • 17/10/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμου από Ουκρανούς πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα
    Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία Ουκρανοί πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και εργάζονται ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι των οποίων οι άδειες εργασίας έχουν εκδοθεί έως την 9.4.2012 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν απαιτείται η εξασφάλιση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος «νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής» της Περιφέρειας.

2012

2003

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή