Φοιτητική Μέριμνα

Όλα | 2017

2017

  • 25/05/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Μετεγγραφή φοιτητή από τμήμα με έδρα τις Σέρρες στο αντίστοιχο τμήμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του ιδίου Α.Ε.Ι.
    Αίτημα μετεγγραφής φοιτητή, ο οποίος είναι και αθλητής με διάκριση σε συγκεκριμένο άθλημα, από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) Σερρών, στο αντίστοιχο Τμήμα της Θεσσαλονίκης. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου προέβαλε αντιρρήσεις, λόγω του ότι και τα δύο Τμήματα ανήκουν στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης). Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η αρμόδια υπηρεσία ζήτησε σχετική γνωμοδότηση. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε ατομική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, την οποία έκανε δεκτή ο Υπουργός Π.Ε.Θ, με αποτέλεσμα την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την μετεγγραφή του ενδιαφερόμενου φοιτητή.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή