ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Έγγραφο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Περιγραφή

Ο ΣτΠ απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητώντας την επίσπευση των απαιτουμένων διαδικασιών για την εφαρμογή από την Ελλάδα των διατάξεων της οδηγίας 2006/100/ΕΚ, η οποία δημοσιεύθηκε την 20.11.2006 και όφειλε να έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη έως την 1.1.2007.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή