Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση και επ’ αμοιβή άδειας ξενάγησης

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση και επ’ αμοιβή άδειας ξενάγησης

Περιγραφή

Αιτήσεις ενδιαφερομένων για τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ξενάγησης, επ΄ αμοιβή, απορρίπτονται από το Υπουργείο Τουρισμού, καθώς το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών ουδέποτε βεβαιώνει την έλλειψη ξεναγών να ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη γλώσσα, που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της κατ’ εξαίρεση άδειας ξενάγησης, επ’ αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 710/1977, όπως ισχύει.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαιτούμενη «Βεβαίωση» του Σωματείου Ξεναγών δεσμεύει τη Διοίκηση, χωρίς, ωστόσο, ο έλεγχος νομιμότητάς της να καθίσταται δυνατός από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο, καθώς επίσης ότι οι ως άνω διατάξεις θέτουν κανόνες εξαίρεσης από τον νόμο, χωρίς, ωστόσο, να ορίζονται τα κριτήρια εκείνα, τα οποία να δικαιολογούν την εξαίρεση, προέβη σε συγκεκριμένες προτάσεις - υπό την προϋπόθεση ότι η Διοίκηση κρίνει σκόπιμη τη διατήρηση του καθεστώτος της χορήγησης των κατ’ εξαίρεση αδειών ξενάγησης- η υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα βελτιώσει το καθεστώς χορήγησης των κατ’ εξαίρεση και επ’ αμοιβή αδειών ξενάγησης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή