Αντιστοίχιση «παλαιών» και «νέων» επαγγελματικών αδειών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Αντιστοίχιση «παλαιών» και «νέων» επαγγελματικών αδειών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Περιγραφή

Μετά από καταγγελίες πολιτών διαπιστώθηκε ότι στις διατάξεις του Π.Δ. 108/2013 δεν περιλαμβάνεται η ειδικότητα «συντηρητής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στην αντιστοίχιση των αδειών αυτών με τις άδειες εγκαταστάτη που προβλέπονται στο προαναφερόμενο Π.Δ.

Με την παρέμβαση του Συνηγόρου, το ζήτημα ρυθμίστηκε προσωρινά με την εφαρμογή σχετικών οδηγιών που χορήγησε η Περιφέρεια Αττικής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας επιφυλάχθηκε να τροποποιήσει τις διατάξεις του Π.Δ. 108/2013, ώστε ρητά να ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία αντιστοίχισης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή