Αδυναμία πλήρους εφαρμογής του ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων

Πόρισμα: Αδυναμία πλήρους εφαρμογής του ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων

Περιγραφή

Η έννομη τάξη οφείλει να ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και να επιβάλλει νόμιμους περιορισμούς και κυρώσεις, σταθμίζοντας τα δικαιώματα των ασκούντων τη δραστηριότητα προσώπων, αλλά και την προστασία κρίσιμων δημοσίων αγαθών. Η οριστική ρύθμιση του ζητήματος και η άμεση ενεργοποίηση του νόμου καθίσταται έτσι κρίσιμη και αναγκαία, με τρόπο μάλιστα που να διασφαλίζονται ταυτοχρόνως και σύμμετρα τόσο τα δικαιώματα των ασκούντων τη δραστηριότητα αυτή προσώπων, όσο και τα προστατευόμενα δημόσια αγαθά της υγείας, της τάξης και της ασφάλειας. Η ρύθμιση της δραστηριότητας των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, σε συνδυασμό με τον ισχύοντα ν.3064/02 περί εμπορίας ανθρώπων, μπορούν να αποτελέσουν ένα ικανοποιητικό νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση, από τη μια πλευρά, της νόμιμης δραστηριότητας των εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και, από την άλλη, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων -ιδίως αλλοδαπών- με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση, η οποία καταλαμβάνει πλέον ιδιαίτερα ανησυχητικές και δυσχερώς ελέγξιμες διαστάσεις.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή