Αναζήτηση από τον Ε.Φ.Κ.Α. αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών μόνο εντός εύλογου διαστήματος

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Αναζήτηση από τον Ε.Φ.Κ.Α. αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών μόνο εντός εύλογου διαστήματος (τελευταία πενταετία)

Περιγραφή

Εν μέρει αποδοχή ένστασης συνταξιούχου και απόφαση αναζήτησης από τον Ε.Φ.Κ.Α. ως αχρεωστήτως καταβληθέντων μόνο των ποσών που χορηγήθηκαν την τελευταία πενταετία, η οποία θεωρείται ως εύλογο διάστημα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή