Απόρριψη απόδοσης μέρους εξόδων κηδείας λόγω μεταγενέστερης απαίτησης επιπλέον δικαιολογητικών από τη Διοίκηση

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Απόρριψη απόδοσης μέρους εξόδων κηδείας λόγω μεταγενέστερης απαίτησης επιπλέον δικαιολογητικών από τη Διοίκηση

Περιγραφή

Η Ανεξάρτητη Αρχή εξέτασε σημαντικό αριθμό αναφορών πολιτών που διαμαρτύρονταν για την καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων απόδοσης εξόδων κηδείας από τις υπηρεσίες του τ. ΟΓΑ η οποία είχε ως αποτέλεσμα όλες οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν το έτος 2018 και σχεδόν το ήμισυ αυτών που υπεβλήθησαν το έτος 2019 να μην έχουν τα δικαιολογητικά εκείνα που πολύ αργότερα κρίθηκαν απαραίτητα για την απόδοση ολόκληρου του ποσού. Τελικά, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, προβλέφθηκε ότι, για την πληρωμή ολόκληρου του ποσού (800 Ευρώ) στους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αιτήσεις από την 1η.1.2015 έως τη δημοσίευση του νόμου, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παραστατικών πληρωμής των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή