Άρνηση του ΤΕΑΥΕΚ να επιστρέψει εισφορές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες

Πόρισμα: Άρνηση του ΤΕΑΥΕΚ να επιστρέψει εισφορές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες

Περιγραφή

Πολίτης εργάστηκε σε ιδιωτική εταιρεία από το 1993 έως το 1994, διάστημα κατά το οποίο ασφαλίστηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), αντί του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ). Το 1997, το ΔΣ του ΤΕΑΥΕΚ ενέκρινε την επιστροφή των εργοδοτικών εισφορών στην εταιρεία, καθώς και στον εργαζόμενο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα υπέβαλλε ξεχωριστή σχετική αίτηση. Ο ίδιος όμως ενημερώθηκε για τη λάθος υπαγωγή του και το δικαίωμά του να ζητήσει την επιστροφή των εισφορών του το 2004 από το ΤΕΑΧ. Όταν, στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ζήτησε από το ΤΕΑΥΕΚ να του επιστραφούν οι ασφαλιστικές του εισφορές, το ΤΕΑΥΕΚ υποστήριξε ότι η αξίωσή του έχει παραγραφεί. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι η άρνηση του ΤΕΑΥΕΚ να επιστρέψει τις εισφορές αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, στον βαθμό που το πρόβλημα οφείλεται στην αμέλεια του ΤΕΑΥΕΚ να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για απόφαση που τον αφορούσε άμεσα. Για το θέμα ενημερώθηκε και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που πρότεινε στο ΤΕΑΥΕΚ να επανεξετάσει την περίπτωση με βάση τις παρατηρήσεις της Αρχής. Το ΤΕΑΥΕΚ αποφάσισε, μετά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τη συστηματική διαμεσολάβηση του ΣτΠ, να επιστρέψει τις εισφορές.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή