Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Όλα | 2022 | 2018 | 2017 | 2010 | 2008 | 2000

2018

  • 28/09/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Διακοπή κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στους συνταξιούχους του Δημοσίου
    Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τη συμμόρφωση του ΓΛΚ με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε παράνομη την παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.
  • 13/03/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε για την εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας
    Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από πολίτη, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση της Αρχής προκειμένου να του επιστραφούν ποσά που κατέβαλε για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας, ενέργεια στην οποία προέβη βασιζόμενος σε λανθασμένη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι ο ελλιπής συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η λανθασμένη έγγραφη πληροφόρηση που είχε ο πολίτης ως προς τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, του δημιούργησαν την εύλογη πεποίθηση ότι η σχετική αναγνώριση θα απέβαινε επ’ ωφελεία του και ως εκ τούτου πρότεινε για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου να επιστραφεί το ποσό των 4.669,68 ευρώ στον πολίτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή