Ελεύθερη κυκλοφορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ε.Ε. - Χορήγηση ορθοπεδικών - ορθωτικών ειδών από ασφαλιστικούς φορείς

Πόρισμα: Ελεύθερη κυκλοφορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Χορήγηση ορθοπεδικών - ορθωτικών ειδών από ασφαλιστικούς φορείς

Περιγραφή

Ο αναφερόμενος διαμαρτύρεται γιατί το ΙΚΑ δεν χορηγεί τις απαιτούμενες εγκρίσεις για δαπάνες αγοράς συνήθων προσθετικών και ορθοπεδικών ειδών αν δεν προσκομίζεται "άδεια του κατασκευαστή" ή αν δεν φέρουν "κτυπημένο τον αριθμό μητρώου του ασφαλισμένου στο προϊόν αυτό". Η πρακτική αυτή στηρίζεται σε εγκύκλιο της Διοίκησης του ΙΚΑ. Το πρόβλημα με την εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου είναι ότι για τη χορήγηση όλων των ιατροτεχνικών προϊόντων τίθενται οι αυτές προϋποθέσεις όπως και για τα επί παραγγελία προϊόντα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι εφόσον τα προϊόντα (πρόσθετα ορθοπεδικά και ορθωτικά είδη) έχουν τη σήμανση "CE" και στα πλαίσια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών θα έπρεπε να αρκείται η διοίκηση του ΙΚΑ στην απαίτηση που θέτει το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Επίσης υποστήριξε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις στη διάθεση προϊόντων μαζικής παραγωγής και να μην εμπίπτουν στις προϋποθέσεις διάθεσης των επί παραγγελία προϊόντων δυσχεραίνοντας αδικαιολόγητα την ελεύθερη διακίνησή τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή