Συμμόρφωση της διοίκησης με αποφάσεις που προσδιορίζουν δικαστικά έξοδα

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Συμμόρφωση της διοίκησης με αποφάσεις που προσδιορίζουν δικαστικά έξοδα

Περιγραφή

Προβληματίζει ως προς την εναρμόνισή της με την διάταξη του άρθρου 20 § 1 Συν/τος, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, η διάταξη του άρθρου 20 ν. 3301/2004, τροποποιητική του άρθρου 1 ν. 3068/2002, εξαιρώντας από τις αποφάσεις προς τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται η Διοίκηση, μεταξύ άλλων αναφερομένων στο άρθρο 904 ΚΠολΔ, όσες προσδιορίζουν δικαστικά έξοδα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή