Λειτουργία ευκτήριου οίκου χωρίς ειδική άδεια

Πόρισμα: Λειτουργία ευκτήριου οίκου χωρίς ειδική άδεια

Περιγραφή

Ο ΣτΠ κάλεσε τους μεν Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, να συνεκτιμήσουν, κατά την άσκηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, τόσο τις δεδομένες ενστάσεις περί της συνταγματικότητας των ισχυουσών ρυθμίσεων για την ανέγερση ναών και ευκτηρίων οίκων (αναγκαστικοί νόμοι 1363/38, 1369/38 & 1672/39, βασιλικό διάταγμα της 20.5./2.6.39), όσο και τη δυσκαμψία που οι ρυθμίσεις αυτές έχουν αποδεδειγμένα επιφέρει στη νοοτροπία και πρακτική των αστυνομικών αρχών επί θεμάτων θρησκευτικής ελευθερίας. Επίσης ο ΣτΠ κάλεσε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, να μεριμνήσει για τη διαρκή εγρήγορση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τα όρια που θέτει το Σύνταγμα στην αστυνόμευση της άσκησης θρησκευτικής λατρείας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή