Δικαίωμα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάμου

Πόρισμα: Δικαίωμα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάμου

Περιγραφή

Ο ΣτΠ επανήλθε στην πάγια άποψή του, ότι η νομιμότητα της παραμονής αλλοδαπού δεν αποτελεί προϋπόθεση της σύναψης γάμου. Τούτο, ωστόσο, δεν αφορά καν τους πολιτικούς πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, καθ’ όσον η παραμονή αυτών στη χώρα είναι ούτως ή άλλως νόμιμη.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή