Μετεγγραφή φοιτητή από τμήμα με έδρα τις Σέρρες στο αντίστοιχο τμήμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του ιδίου Α.Ε.Ι.

Μετεγγραφή φοιτητή από τμήμα με έδρα τις Σέρρες στο αντίστοιχο τμήμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του ιδίου Α.Ε.Ι.

Περιγραφή

Πρωτοετής φοιτητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, αιτήθηκε την μετεγγραφή του στο αντίστοιχο Τμήμα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις περί μετεγγραφής φοιτητών-αθλητών, οι οποίοι έχουν διακεκριμένες αθλητικές επιδόσεις σε κάποιο άθλημα, καθώς το Τμήμα στο οποίο εισήχθη δεν περιελάμβανε στο πρόγραμμα σπουδών του, το άθλημα στο οποίο είχε διακριθεί, σε αντίθεση με το Τμήμα στο οποίο ήθελε να μετεγγραφεί .
Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ), εξέφρασε την αντίθεσή της, καθώς τα προαναφερόμενα Τμήματα ανήκουν στο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα (Α.Π.Θ), ενώ ο γενικός νόμος σε θέματα μετεγγραφών ορίζει ότι αυτή πραγματοποιείται από ένα Τμήμα σε αντίστοιχο, άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Με έγγραφη παρέμβασή του ο Συνήγορος του Πολίτη, τόνισε ότι η θέσπιση των ειδικότερων διατάξεων αποσκοπούν στην διευκόλυνση της απρόσκοπτης ενασχόλησης των αθλητών με το άθλημα στο οποίο έχουν σημειώσει την διάκριση, και ως εκ τούτου, η στενότερη ερμηνεία με βάση τους γενικούς κανόνες περί μετεγγραφών, ουσιαστικά θα καταστρατηγούσε το πνεύμα των διατάξεων αυτών. Κατόπιν της ανωτέρω παρέμβασης, και της διαβίβασης ερωτήματος, από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Θ προς τη Νομική Υπηρεσία, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων στο αίτημα μετεγγραφής του ενδιαφερόμενου, εξεδόθη ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έκρινε την αιτούμενη μετεγγραφή νόμιμη και είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, για την μετεγγραφή του ενδιαφερομένου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή