Παύση λειτουργίας αποτεφρωτήρα επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε χώρο Κτηνιατρικής Σχολής

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Παύση λειτουργίας αποτεφρωτήρα επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στο χώρο της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για δυσοσμίες λόγω αποτέφρωσης ζώων σε καυστήρα της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης που βρισκόταν σε εγκαταστάσεις της σχολής εντός κατοικημένης περιοχής του Δήμου. Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι η σχολή δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες και εκδόθηκε απόφαση παύσης λειτουργίας του αποτεφρωτήρα που επικυρώθηκε με τη σφράγιση του.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή