Αυτεπάγγελτη έρευνα του ΣτΠ για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από Δημόσιους Φορείς.

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από Δημόσιους Φορείς.

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε αυτοψίες σε έξι δημόσια νοσοκομεία καθώς και στη Μονάδα Αποτέφρωσης Νοσοκομειακών Απορριμμάτων του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) και μεταξύ άλλων διαπίστωσε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εκπόνησης των εσωτερικών κανονισμών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) στις υγειονομικές μονάδες (ΥΜ) της χώρας. Τα νοσοκομεία της χώρας χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους συλλογής - υποδοχής ΕΙΑ και σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε έλλειψη χώρων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ. Τέλος, η λειτουργία του Κεντρικού Αποτεφρωτήρα Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. δημιουργεί πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή