Διερεύνηση τήρησης διαδικασιών σχετικά με το θάνατο και την ταφή νεογνών

Πόρισμα: Διερεύνηση τήρησης διαδικασιών σχετικά με το θάνατο και την ταφή νεογνών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά, στην οποία εκφράζονται αμφιβολίες για την τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με το θάνατο και την ταφή τριών βρεφών που γεννήθηκαν στο Μαιευτήριο "Αλεξάνδρα". Αντικείμενο της αναφοράς ήταν η μη προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εγγράφων στοιχείων που να πιστοποιούν το θάνατο των νεογνών (πιστοποιητικό θανάτου, άδεια ταφής, αποδεικτικά σχετικά με τον τόπο ταφής). Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι υπάρχουν κενά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τηνι αδυναμία ανταπόκρισης των αρμοδίων φορέων σε αιτήματα γονέων, που εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με την κατάληξη των βρεφών.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή