Συνταξιοδότηση πατέρων με ανήλικα/ανίκανα παιδιά

Δελτίο Τύπου: Συνταξιοδότηση πατέρων με ανήλικα/ανίκανα παιδιά

Περιγραφή

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος γονέων με ανήλικα η και ανίκανα τεκνά.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους καθώς και ο νόμος 3865/2010, φαίνεται ότι στερεί τη δυνατότητα να λάβουν  πλήρη σύνταξη οι πατέρες με ανήλικα η ανίκανα τεκνά που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης πριν την 31.12.2010, παρά το γεγονός ότι το έτος 2011 συμπληρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του νέου νομού (όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης του άρθρου 6 παρ. 2βα και 2ββ του νόμου 3865/2010).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή