Επανυπολογισμός συντάξιμων αποδοχών εγγάμων γυναικών από Ο.Κ.Α.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Επανυπολογισμός συντάξιμων αποδοχών εγγάμων γυναικών από Ο.Κ.Α. (Άρθρο 35 του Ν.2956/2001): απορριπτικές αποφάσεις λόγω υπολογισμού ασφαλιστικής κλάσης στην περίπτωση προαιρετικής ασφάλισης

Περιγραφή

Επανυπολογισμός συντάξιμων αποδοχών έγγαμων γυναικών από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης -ΙΚΑ- σύμφωνα με το άρθρο 35§2 του Νόμου 2956/2001, καθώς και την 43/17.5.2002 ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΙΚΑ. Απορριπτικές αποφάσεις σε σχετικές αιτήσεις από Υποκαταστήματα του ΙΚΑ με την αιτιολογία ότι οι αποδοχές της κρίσιμης περιόδου υπολογισμού της ασφαλιστικής κλάσης, με βάση την οποία προσδιορίστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές, προέρχονταν από προαιρετική ασφάλιση. O Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε την εξομοίωση της προαιρετικής με την υποχρεωτική ασφάλιση, θεωρώντας ότι δεν είναι ορθή η απόρριψη σχετικών αιτήσεων. Με το υπ'αριθμ. Σ62/10/6.7.2005 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, γίνονται δεκτές οι προτάσεις του ΣτΠ και παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες στα Υποκαταστήματά του Ιδρύματος, ούτως ώστε να επανεξετάσουν οίκοθεν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απορρίφθηκαν σχετικές αιτήσεις συνταξιούχων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή