Χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τους προερχόμενους από συγχωνευθέντα Ταμεία

Πόρισμα: Χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τους προερχόμενους από συγχωνευθέντα Ταμεία μετά την ισχύ των διατάξεων του Ν. 3232/2004

Περιγραφή

Πρόβλημα με την αιφνίδια και απότομη αλλαγή, επί το δυσμενέστερο, των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, (από 4.050 σε 4.500 ημέρες εργασίας) σε ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), οι οποίοι προέρχονται από συγχωνευθέντες σε αυτό φορείς επικουρικής ασφάλισης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 3232/2004, ενώ, παράλληλα, για τους ασφαλισμένους του Ταμείου που είχαν υπαχθεί στην ασφάλισή του για πρώτη φορά, ως επικουρικά ανασφάλιστοι, ίσχυε προοδευτική αύξηση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων.
Μετά την διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε οδηγία σύμφωνα με την οποία, για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., θα πρέπει να ισχύσει, για όλες αυτές τις κατηγορίες των ασφαλισμένων του Ταμείου, μεταβατικό στάδιο, η προοδευτική δηλ. αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή