Αναγνώριση χρόνου 2.5 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ

Πόρισμα: Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για τη θεμελίωση του δικαιώματος στη συνταξιοδότηση ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ

Περιγραφή

Απορρίφθηκε αίτημα συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ επειδή ο πολίτης απώλεσε το δικαίωμα να εξαγοράσει επιπλέον χρόνο ασφάλισης 2.5 ετών που ίσχυε μέχρι 31/12/2006, παρά το γεγονός ότι: α) το Ταμείο αποδέχθηκε στο παρελθόν εγγράφως την αναγνώριση και εξαγορά του παραπάνω χρόνου ασφάλισης, και β) ο πολίτης προσήλθε εμπρόθεσμα, τον Δεκέμβριο του 2006, στον ΟΑΕΕ, για να υποβάλλει την αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς όμως τελικά να παραληφθεί, διότι ο αρμόδιος υπάλληλος επικαλούμενος φόρτου εργασίας τον παρότρυνε να επανέλθει στις αρχές του νέου έτους. Η Αρχή επεσήμανε ότι παραβιάστηκε η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς ο ασφαλισμένος έλαβε στο παρελθόν έγγραφη πληροφόρηση για την ύπαρξη δικαιώματος που αργότερα καταργήθηκε, χωρίς να λάβει εγκαίρως από τη Διοίκηση νεότερη σχετική ενημέρωση για τις αλλαγές που επήλθαν στα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή