Καθυστέρηση απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΤΕΑΥΕΚ του ΕΤΕΑ

Καθυστέρηση απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχοντας γίνει αποδέκτης αναφορών συνταξιούχων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που διαμαρτύρονται για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην απονομή της επικουρικής σύνταξης από τον τέως ΤΕΑΥΕΚ, απέστειλε πόρισμα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, υποβάλλοντας προτάσεις οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης του Ταμείου, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης του στον νεοσυσταθέντα φορέα επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή